The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> การปฏิบัติภารกิจในเอเชีย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่มีระยะเวลาจำกัด

โครงการหลายๆโครงการที่ล้มเหลวนั้น มีสาเหตุมาจาก ความหลากหลายและความแตกต่างทั้งในด้านการเข้าหาและการรอการตอบรับของลูกค้า ของผู้จัดหาสินค้าและบริการ หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสมาชิกที่อยู่ในทีมทำงานนานาชาติ

กรอบภารกิจที่กำหนดวันเสร็จสิ้นการทำงานที่ตายตัวนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยพอๆกับการไปพำนักในเอเชีย นอกจากนี้เวลาในการพำนักที่น้อยนิดก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้ที่จะไปพำนักมีเวลาไม่มากพอที่จะไปศึกษาหรือเข้าอบรม ณ ประเทศนั้นๆ ด้วยเหตุนี้จึ้งเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเข้าอบบรมกับเพรพอาเซียก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ

            ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เรากล่าวรวมถึงเหล่าวิศวกรเช่นกัน เพราะถึงแม้ว่าจะมีสูตรหรือกฎสากล ตัวอย่างเช่นกฎฟิสิกส์ที่ใช้กันทั่วโลกแล้ว ทว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นก็มีบทบาทสำคัญรองจากการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเช่นกัน

ปัญหาในการสื่อสารในหลายๆวัฒนธรรมนั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ ในขั้นต้นนั้นเกิดจากความหมายของท่าทางและอวจนภาษาที่ต่างกัน ในลำดับชั้นในองค์กรต่างๆ หรือในขนบธรรมเนียมและประเพณี

เพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานทางวัฒนธรรมในประเทศที่จะไปพำนัก เพื่อให้เรียนรู้เหตุผลของการแสดงออกและการประพฤติปฏิบัติที่ต่างออกไป เพื่อให้ปรับตัวให้เข้ากับจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามๆกันมา กรอบภารกิจจะช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำโครงการสหกิจระดับนานาชาติมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการสร้างโรงงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริการ การรับเหมา หรือการซื้อสินค้า