The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> พนักงานประจำ

พนักงานประจำควรร่วมงานกับทางเพรพอาเซีย

เนื่องจากการขาดความพร้อมในการเตรียมงาน ผู้ที่ไม่เคยทำงานร่วมกับชาวเอเชียนั้นเสี่ยงต่อการเสียการควบคุมในการบริหารเป็นอย่างมาก ซึ่งการทำงานร่วมกันนั้นมีโอกาสที่จะล่าช้าลง เนื่องจากความเข้าใจผิดและการทะเลาะเบาะแว้ง

เพรพอาเซียจัดสัมมนาสำหรับพนักงานประจำที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับชาวเอเชีย

การสัมมนาหัวข้อเรื่อง วิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกับ...ได้จัดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบริษัทให้ได้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายคือ

-           ผู้ที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือผู้จัดหาสินค้าบริการ ที่เป็นชาวเอเชีย

-           พนักงาน ลูกจ้างชาวยุโรปที่อยู่ในยุโรปแต่ทำงานให้กับเหล่านักลงทุนชาวเอเชีย