The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> > การแนะนำและให้คำปรึกษา

แบบส่วนตัว

 •          ให้คำปรึกษาชาวเอเชียละชาวยุโรปเมื่ออยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดด้านวัฒนธรรม

 •          จัดฝึกอบรมนานาวัฒนธรรม การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

โครงการใหญ่ๆ

เมื่อผู้คนจำนวนมากได้รวมตัวในช่วงเวลาระยะยาว และ/หรือ ในเงื่อนไขที่ยากเป็นพิเศษ เพรพอาเซียจะให้คำปรึกษาและชี้แนะสิ่งที่จำเป็นในโครงการแบบส่วนตัว

 •          การจัดอบรมนานาวัฒนธรรมริเริ่มที่แตกต่างตามรูปแบบหน้าที่และตามวัฒนธรรมต่างๆ

 •          การติดตามผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีประสบการณ์ในท้องที่นั้นๆ และการสนับสนุนทางเทคนิคที่เป็นไปได้

 •          การนัดพบในประเทศฝรั่งเศสและการนัดเจอตามบริษัท เพื่อชี้แนะการพัฒนาของโครงการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่เคยมีความขัดแย้งมาก่อน

 •          ภารกิจในการไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีความขัดแย้งแอบแฝง

 •          ช่วยในการกลับประเทศ

การบริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเจรจาต่อรองในช่วงระยะเวลาหลายปีได้บรรลุผลและกลายเป็นสัญญาธุรกิจที่สร้างผลกำไรภารกิจการให้คำปรึกษาภารกิจต่างๆ เช่น ภารกิจในการแก้ไขปัญหา การเพิ่มพูนโอกาส การต่อรองไกล่เกลี่ยเป็นต้น นั้นเพรพอาเซียจะหาแก้ปัญหาที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์

 •          การล่าม

 •          การนัดหมาย

 •          การช่วยเจรจาต่อรอง

 •          การใช้ชีวิตทั่วไป เช่น การติดต่อสื่อสาร และการเดินทาง เป็นต้น