The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> > การศึกษาและการสำรวจ

เพรพอาเซียสามารถทำการสำรวจตามความประสงค์ของบริษัท และเพื่อประกอบการศึกษาของเพรพอาเซียเอง รวมไปถึงการสำรวจที่ต้องการความชำนาญการพิเศษในประเทศแถบทวีปเอเชีย ดังนี้

  •          สำรวจผู้ที่กลับมาในยุโรปหลังจากการใช้ชีวิตในทวีปเอเชียและแปซิฟิก
  •          ศึกษาการแข่งขันทางตลาด

  •          ศึกษาเว็บไซต์

  •          การวางตำแหน่งของเว็บไซต์

  •          ตำแหน่งการประชาสัมพันธ์และการใช้โลโก้

  • ศึกษาภาพรวมแนวคิดทางการตลาดในแต่ละประเทศ

chine02b