The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> > ความชำนาญงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อประสิทธิภาพที่ดี

เพรพอาเซียจะทำให้การปรับตัวในที่ทำงานนั้นง่ายและเร็วขึ้นเพื่อให้การพัฒนานั้นพัฒนาไปด้วยความสะดวกสบายตั้งแต่การเดินทางถึงประเทศนั้นๆ

เพื่อส่งเสริมความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในแต่ละประเทศ

ชาวเพรพอาเซียนมุ่งหาจุดสมดุลระหว่างบุคลิกภาพของตนเอง และโครงการส่วนตัว เป็นส่วนหนึ่ง และระหว่างวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ร่วมกันคู่ค้าใหม่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่ง โดยอนึ่งการบีบบังคับจากหุ้นส่วนในต่างประเทศทำให้วัตถุประสงค์ของภารกิจไม่ตรงตามเป้าที่คาดหวังไว้ก่อนหน้า

เพื่อฟื้นฟูศักยภาพ

ความสำเร็จในการไปพำนักพิงอยู่ต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกและการช่วยเหลือของคู่สมรสและของครอบครัวด้วยเช่นกัน ดังนั้นคำแนะนำจากทางเราคือ ให้เหล่าคนที่เกี่ยวข้องหรือที่จะไปอยู่ในต่างประเทศด้วยนั้น เข้าฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวของพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆteleobjectif01

วิธีการ

การเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย

วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองลียง เซี่ยงไฮ้ หรือบังกาลอร์ ย่อมแตกต่างกันฉันใด การทำงานในโรงงานและในบริษัทก็ย่อมต่างกันฉันนั้น วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมในที่ทำงานนั้นช่างซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีเกร็ดความรู้ต่างๆอยู่มากมาย กล่าวคือถ้าเราต้องการรู้จักวัฒนธรรมที่แปลกใหม่นั้น การยอมรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์แบบนานาวัฒนธรรม

การเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามความต้องการ

สิ่งที่สำคัญกว่าการจัดทำหลักสูตรความสำเร็จนั้น การตั้งคำถามดีๆสักข้อเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ทางเราแนะนำเสมอๆ อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนของเพรพอาเซียนั้นจะพิจารณาจากข้อมูลของแต่ละบุคคลและจะประมาณการณ์จากแต่ละสถานการณ์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้ดีที่สุด

ความชำนาญการด้านภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ของแถบทวีปเอเชียนั้นมีความแตกต่างจากทวีปยุโรปเป็นอย่างมาก กล่าวคือความชำนาญทางด้านทวีปเอเชียของเพรพอาเซียนั้น คือเครื่องพิสูจน์ความรู้ความสามารถในการเข้าใจถึง คุณค่าที่เฉพาะและอำนาจ ความเข้าใจและคิดความอ่านเกี่ยวกับผู้คนและวิถีชีวิตที่ต่างจากชาวตะวันตก วิถีการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองและการทำงานทั่วไปของชาวเอเชีย