The cross-cultural facilitator for Asia & Oceania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> > เหล่าผู้เชี่ยวชาญของเรา

ความสามารถของผู้เชียวชาญ คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของเรา

ผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะได้รับการดูแลแบบตัวต่อตัวจากบริษัท เพื่อการันตีว่าผู้เจ้าอบรมนั้นจะมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่างประเทศได้ ดังนั้นเพรพอาเซียจะค้นหาและคัดเลือกผู้เชียวชาญที่เหมาะสมกับพัฒนาการในประเทศต่างๆ ในบริษัท และในการเดินทางไปต่างประเทศ

เพรพอาเซีย ทางเลือกคุณภาพด้านสหวิทยาการ

ผู้ให้คำปรึกษาเพียงคนเดียวหรือทีมงานพิเศษเพียงทีมเดียวนั้นเพียงพอสำหรับทางเพรพอาเชียหรือไม่ ?

ประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับนานาวัฒนธรรมต่างๆนั้นต้องการความชัดเจนจากผู้ชำนาญการพิเศษหลายๆท่าน รวมถึงการร่วมมือกันเพื่อให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นจริงซึ่งจัดทำขึ้นโดยการระดมความคิดของเหล่าผู้เชี่ยวชาญของเรา และจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเพียงหนึ่งคนหรือเพียงหนึ่งความคิดจะให้ข้อมูลได้ดีที่สุด

สำหรับการดำเนินงานในแต่ละครั้งนั้น เพรพอาเซียจะจัดประชุมและประสานงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในประเทศนั้นๆและการดำเนินงานของเหล่าผู้เชี่ยวชาญนี้จะได้รับการประสานงานจากสมาชิกของทางเพรพอาเซีย ผู้ฝึกอบรมที่มีความสามารถหลากหลายและมีประสบการณ์เกี่ยวกับทวีปเอเชีย