PrepAsia,亚洲和大洋洲跨文化协调

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
> > 专家学者

培训讲师的中肯贴切是成功的关键因素

每一次的活动都将每位参与者作为个体考虑,以此确保在被外派者的需要与束缚限制之间尽量维持最大可能的一致。

PrepAsia 定期寻找并选择那些更了解当地文化,更符合公司企业与跨国外派工作人员的发展需要的培训讲师。

bandeau prepasia 02b

PrepAsia:跨学科的品质选择

跨文化的培训形式有个人顾问与专家顾问团两种方式。

一位单独的专家顾问可以实现经济利益,但不一定能保证培训的成功:经验表明解决跨文化问题必须通过多种不同观点相互补充与完善,才能将其构造成一幅彩色的现实图画。

专家顾问团能够保证报告的全面与客观性。我们避免仅有一位培训讲师,因为一位培训讲师只能给我们带来色彩单一的黑白意念。

对于每次活动,PrepAsia都会聚集一组特殊的,来自不同领域的权威专家学者 。这些专家的演讲将在PrepAsia的长期成员的协调与配合下完成。我们的长期成员都具有丰富的才能和在亚洲生活工作的经验。

Asia from the sky

earth01b

Watch Asia's main cities & places of interest from above!